Project

Fiscale vrijstellingen

Op Prinsjesdag zijn wederom aanpassing van het belastingstelsel aangekondigd. Aangezien de contouren van de aanpassingen al bekend zijn, zijn er beperkt vrijheidsgraden over om in dit kader  in het interdepartementaal overleg bestaande belemmeringen weg te nemen die duurzaam gebruik van natuur tegen werken. 

Dit project verzorgt de evaluatie van zes fiscale vrijstellingen op het gebied van bos en natuur. Deze evaluaties zijn aangekondigd in de Rijksbegroting 2015. Een 3-tal vrijstellingen heeft betrekking op de inkomstenbelasting en een 3-tal op de overdrachtsbelasting. De fiscale faciliteiten van deze regelingen zijn belastinguitgaven, omdat zij een derving van belastingontvangsten tot gevolg hebben. Alle belasting uitgaven dienen in principe iedere vijf jaar geĆ«valueerd te worden, waarbij wordt ingegaan op effectiviteit, doelmatigheid, uitvoeringslasten en administratieve lasten.

 

Publicaties