Project

Fish Discards & Behaviour

Visserijgedrag, oftewel de keuzes die vissers maken als ze vissen, is een onderwerp dat vooral door economen en biologen wordt bestudeerd en beschreven. Dit gebeurt op een aantal manieren, maar modeleerwerk staat centraal en er wordt gebruik gemaakt van vangst en effort data. Menselijk gedrag wordt begrepen vanuit het kijken naar data. In dit project willen we, door op een transdisciplinaire wijze naar vissersgedag te kijken, onderzoeken of we ons begrip en onze methode van onderzoek kunnen verbeteren.

Uit recente projecten (over CCTV of de aanlandplicht) hebben we ervaren dat onze (IMARES) hudige onderzoeksmethoden verbeterd kunnen worden door naast data analyse en modeleren, gebruik te maken van sociaal wetenschappelijke methodes als interviewen, focused group discussies. Door nog meer geintegreerd te werken vanuit verschillende disciplines verwachten we dat we nog een stap verder kunnen komen. In dit project willen we ook een gedragseconomisch perspectief toevoegen. Een beter begrip van vissersgedrag is nodig omdat er momenteel grote structurele veranderingen gaande zijn in het visserijbeheer, waaronder met name de introductie van de aanlandplicht. Verwacht wordt dat vissers anders zullen gaan vissen om om te gaan met de aanlandplicht. Doordat ons huidige begrip van visserijgedrag beperkt is (vaak worden onderzoekers en beleidsmakers verrast door de keuzes van vissers), is het lastig om te voorspellen hoe de vloot zal reageren op de nieuwe regels. Een meer fundamentele bestudering van het begrip visserijgedrag is dan ook cruciaal.

Dit project beoogt een nieuw interdisciplinair theoretisch kader te ontwikkelen over visserijgedrag en nieuwe monster protocollen voor zeereizen zodat WOT project resultaten een beter begrip opleveren van visserijgedrag, resulterend in beter advies.  

Publicaties