Project

Fish ageing

Leeftijdsbepaling is een sleutelexpertise in het visserijonderzoek, maar het is geen eenvoudige taak. Het vereist training, oefening en (internationale) kalibratie, kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing. De WOT (en andere) projecten, waarbij leeftijdsbepaling worden uitgevoerd, betalen niet voor dit kwaliteitsonderhoud, maar IMARES is genoodzaakt om zijn deskundigheid op het gebied van leeftijdsbepaling te handhaven om te voldoen aan de WOT taken. Daarom worden deze kwaliteitszaken sinds 2004 betaald uit het KB-WOT programma.

De volgende drie activiteiten zijn essentieel voor het in stand houden van de deskundigheid op het gebied van leeftijdsbepaling.

  1. Training van nieuw leeftijdsaflezers. Dit is dringend noodzakelijk om de overdracht van taken van bijna gepensioneerde medewerkers te garanderen. Daarnaast is het doel om minstens twee aflezers per vissoort te hebben om zo continuïteit en snelheid in de aflezing te garanderen.
  2. Internationale kalibraties (ringonderzoeken). De ICES goep voor ‘commerciële vangst, bijvangst en biologische bemonstering (PGCCDBS)’ organiseert, indien nodig, internationale werkgroepen voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Deelname aan deze werkgroepen is belangrijk om de goede kwaliteit van de aflezing te behouden. Elk Europees instituut organiseert bij toerbeurt zo’n werkgroep en bijbehorende uitwisseling.
  3. De ontwikkeling en invoering van (inter)nationale kwaliteitsbeheersing en borgingsrichtlijnen.

In 2014 zal ditt project zich speciaal richten op

  1. Training, gedurende het jaar zullen ervaren aflezers de minder ervaren aflezers trainen. Hier zal door de coördinatoren scherp op gelet worden.
  2. Deelname aan internationale werkgroepen, alleen degene die voor Nederlandse soorten relevant zijn.
  3. Specifiek voor 2014 is het doel om het handboek (grondig gereviseerd in 2013) door te ontwikkelen op het gebied van kwaliteitsborging en opleidingseisen.

Deliverables

  •  ICES reports of exchanges and workshops
  • Elaboration of IMARES manuals

Publicaties