Project

Fitness check

In dit BO-project voor 2015 staan de succes- en faalfactoren van de implementatie van de VHR in Nederland centraal. Dit als bijdrage aan de Nederlandse deelname voor Fitness-check VHR. Deze fitness-check vindt op EU-niveau in 2015 in opdracht van de Europese Unie plaats. EZ wil daarvoor zicht krijgen op de praktische implementatie van de VHR in ons land tot nu toe.

Dit project draagt daaraan bij, door via literatuurstudie en interviews met stakeholders de successen en knelpunten uit het (recente) verleden in beeld te brengen. De nadruk ligt op de uitvoerbaarheid van bestaande regels (toepassing huidige wetgeving via bijvoorbeeld doelendocument Natura 2000 en toepassing VHR zoals weergegeven in Guidelines EU) maar ook het verbeteren van de regels zelf (Artikelen VHR  en Natuurbeschermingswet/Flora- en faunawet)  kan aan bod komen. Hoe doelmatig is de VHR in Nederland? Met deze analyse gebaseerd op een terugblik, draag het project bij aan de Nederlandse inbreng voor de Fitness-check.

Tevens vindt een doorkijk plaats naar nieuwe manieren om te voldoen aan de VHR-vereisten. Daarbij wordt, opnieuw met stakeholders, gezocht wordt naar meer dynamische en flexibele toepassing van de Europese regels in Nederland. Welke punten in de regelgeving veroorzaken welke problemen? Ligt de oplossing voor een probleem in de VHR of  in de Nederlandse implementatiekeuzes? Welke andere keuzes binnen de VHR zijn mogelijk? Met deze doorkijk draagt het project bij aan de accentverschuivingen die in de Rijksnatuurvisie Natuurlijk Verder zijn benoemd. Het ministerie van EZ wil deze nieuwe zienswijzen en de resultaten van de Nederlandse Fitness-Check onder de aandacht van lidstaten brengen, tijdens het Nederlands voorzitterschap in 2016.  Welk idee├źn zijn er om de effectiviteit en effici├źntie van de VHR verhogen?

Publicaties