Project

Flex project Geavanceerde opwerking Biomassa

Ontwikkeling van optimale energy-driven raffinageketens combinaties upstream bioraffinage en de productie van hoogwaardige (vaste) energiedragers voor de duurzame valorisatie van niet-houtachtige biomassa naar energie en biobased producten.

Activiteiten

A1)   Analyse beschikbaarheid (NL, EU, mondiaal) niet-houtachtige biomassastromen en selectie meest veelbelovende stromen.

Typen, volumes, geografische/tijdsafhankelijke beschikbaarheid, prijsstelling, chemische samenstelling, aanvoer voor experimenten naar NL. Onderscheiden eiwitrijk en niet-eiwitrijk.

A2)   Marktanalyse food en non-food biobased producten op basis van a) plantaardige eiwitten/eiwitfracties en b) mineralen.

Plantaardige eiwitten/eiwitfracties [DLO], mineralen [ECN/DLO].

A3)   Ontwerp ketens, incl. indicatieve technisch/economische evaluatie, en selectie meest veelbelovende ketens voor verdere analyse en detail ontwerp.

A4)   Experimentele ontwikkeling eiwitextractie/-valorisatie in combinatie met productie secundaire energiedragers.

Eiwitextractie/-valorisatie in combinatie productie secundaire energiedragers (biogas, biofuels) [DLO].

Torwash voor productie brandstofpellets [ECN].

Eiwitextractie/-valorisatie, mineralenseparatie en valorisatie upstream Torwash [DLO/ECN].

A5)   Uitwerking Business Cases  voor definitie vervolgproject(en) (pps/bilateraal).

A6)   Projectmanagement & kennisdisseminatie.

Resultaatverwachting

Nadere specificatie 1-3 veelbelovende Business Cases, incl. experimentele ontwikkeling belangrijkste technologische ketencomponenten, voor de co-productie van biobased producten (eiwitten/eiwitfracties voor Food en Non-food, mineralen voor ?) en hoogwaardige secundaire energiedragers (o.a. brandstofpellets) voor verdere ontwikkeling met geĆÆnteresseerde industriĆ«le/MKB-stakeholders in pps-verband (TKI, Prov., H2020, BBI).

Betrokken (te betrekken) stakeholders

  • Kennisinstellingen (TO2): ECN, DLO (FBR, ALTERRA, LEI)
  • Biomassaleveranciers: oliepalm producenten, suikerriet producenten, ..., Den Ouden, Krinkels, ....
  • Eindproduct afnemers: Food/Feed en biobased industrie (eiwitten), kunstmestfabrikanten/wegen-bouwers/... (mineralen), transportbrandstof-/E-sector (secundaire energiedragers)

 

Publicaties