Project

Follow-up welfare quality vleeskuikens

In 2013-2014 is een project uitgevoerd dat tot doel had de welzijnsmonitor vleeskuikens te implementeren in de praktijk. De ervaringen met de monitor dienen, voor internationale doorwerking, nog gecommuniceerd te worden via een wetenschappelijke publicatie. Daarnaast is uit het project gebleken dat de monitor bruikbaar is als management ondersteuning, maar dat het nog nodig is de sector verder te begeleiden om ervoor te zorgen dat de monitor daadwerkelijk wordt geimplementeerd.

Intro In 2013-2014 is een project uitgevoerd dat tot doel had de welzijnsmonitor vleeskuikens te implementeren in de praktijk. De ervaringen met de monitor dienen, voor internationale doorwerking, nog gecommuniceerd te worden via een wetenschappelijke publicatie. Daarnaast is uit het project gebleken dat de monitor bruikbaar is als management ondersteuning, maar dat het nog nodig is de sector verder te begeleiden om ervoor te zorgen dat de monitor daadwerkelijk wordt geimplementeerd.

Projectdoelstelling Doel van dit project is tweeledig: (1) Internationaal afstemmen met Welfare Quality Netwerk en internationale uitwisseling van resultaten via een wetenschappelijke publicatie, teneinde de ervaringen met en voorgestelde wijzigingen in de Welfare Quality monitor voor vleeskuikens internationaal te laten doorwerken; (2) De sector actief aan de slag te laten gaan met de welzijnsmonitor in een pilot project zodat de sector nog beter bekend wordt met de uitvoering, de mogelijkheden, en de voor- en nadelen, teneinde de implementatie door de sector verder te stimuleren.

Werkwijze T.a.v. doelstelling (1) wordt een wetenschappelijke paper geschreven en wordt overlegd met het WQ netwerk. T.a.v. doelstelling (2) wordt samen met de sector een pilot project opgestart waarbij de sector zelf een actieve rol krijgt in de uitvoering en WUR-LR adviseert en begeleidt.

Projectresultaat (beschrijvend) Het resultaat van dit project is dat (1) er een kritische evaluatie van de welzijnsmonitor vleeskuikens verschijnt in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift, waarin wordt beschreven welke metingen valide zijn en reeds in de praktijk gebruikt kunnen worden en welke aanpassing behoeven voordat ze in de praktijk worden geïmplementeerd; (2) de sector actief aan de slag gaat met de welzijnsmonitor in een pilot, en daarover communiceert zodat er doorwerking plaatsvindt naar de gehele vleeskuikensector.

Publicaties