Project

Food Informatics

Consumenten nemen complexe beslissingen als het om eten gaat. Als gevolg hiervan nemen mensen toevlucht tot standaardpatronen of volgen ze hypes, wat beide leidt tot ongezond eetgedrag. Een geïnformeerde keuze vereist een integraal beeld, inclusief meerdere aspecten. In dit project ontwikkelen we een platform voor logisch en probabilistisch redeneren, dat de basis vormt voor de 'Food Advice Engine'.

Consumenten worden geconfronteerd met een steeds complexer besluitvormingsproces als het gaat om voedselkeuzes. Als gevolg daarvan nemen mensen hun toevlucht tot standaardgewoontes of volgen ze hypes, wat beide leidt tot ongezond eetgedrag. Een geïnformeerde keuze vereist een integraal beeld, inclusief overwegingen ten aanzien van  gezondheid, smaak, gemak, cultuur, duurzaamheid, en economie. Momenteel zien we een tendens om de consument steeds meer gegevens te verstrekken, via etiketten of digitaal. We gaan er vanuit dat dit hem of haar zal helpen betere beslissingen te nemen. Deze keuzes meestal gebaseerd op losse producten in plaats van eetpatronen over een langere termijn. Dit leidt alleen maar tot meer verwarring, onzekerheid en onverschilligheid. In plaats daarvan moeten consumenten gepersonaliseerd en gecontextualiseerd advies krijgen dat aantrekkelijk en motiverend is. Dit vereist het toepassen van onderbouwde kennis om individuele en contextuele gegevens te vertalen naar een advies dat aangeeft welke actie de voorkeur verdient. Dit advies moet automatisch worden gegeven en op wetenschappelijk bewijs zijn gebaseerd. In dit project ontwikkelen we een generiek platform voor logisch en probabilistisch redeneren, dat de basis vormt voor de 'Food Advice Engine'. Deze engine maakt gebruik van bewezen wetenschappelijke kennis over voedsel-gezondheidsrelaties (die de meeste huidige voedsel-apps missen), gegevens van consumentenvoorkeuren en gegevens over voedselinname om een ​​persoonlijk advies te creëren. De evaluatie van het systeem zal vindt plaats in het onderzoeksprogramma Personalized Nutrition and Health. In eerste instantie zal het gaan om het stimuleren van een vezelrijk dieet. In 2018 zijn de eerste versies ontwikkeld van de twee generieke platforms die de basis vormen van de engines.

Publicaties