Project

Food Safety in Food System Approach

Zonder voedselveiligheid bestaat er geen voedselzekerheid. In dit project worden mogelijkheden om de voedselveiligheid te waarborgen geïdentificeerd ter verbetering van voedselzekerheid, volksgezondheid en kwaliteit van leven. Voedselveiligheid lijkt nu nog onvoldoende meegenomen te worden in Food Systems Approach. Dit project brengt voedselveiligheidsaspecten in kaart in enkele van de lopende motieven in dit programma. Op basis hiervan worden aanbevelingen gemaakt voor het verbeteren van voedselveiligheidsaspecten in de Food Systems Approach.

Onveilig eten heeft een directe invloed op de volksgezondheid, elk jaar worden 600 miljoen mensen ziek door onveilig voedsel. Onveilig eten tast verder het levensonderhoud en de bestaanszekerheid van mensen aan door een negatieve invloed op de levensmiddelenexport, toerisme, en handel en economische ontwikkeling. Ook in voedselzekerheid speelt het een belangrijke rol, omdat er zonder voedselveiligheid geen voedselzekerheid mogelijk is. Verder gaat in de toekomst de uitputting van zoetwatervoorraden, land- en bodemaantasting en klimaatverandering in combinatie met een snelgroeiende en verstedelijkende bevolking voor nieuwe uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid en -zekerheid zorgen. Om mogelijke problemen rond de voedselveiligheid goed aan te kunnen pakken, wordt betrouwbare informatie verzameld over voorkomende gevaren, maar ook de risicos die eraan verbonden zijn. Deze gevaren en risicos worden in kaart gebracht, en strategieĆ«n geĆÆdentificeerd om de voedselveiligheid te verbeteren.

Publicaties