Project

Food Waste for Feed

Voedselverspilling is een mondiaal probleem Het verlies aan voedsel treedt op in de hele keten, beginnend bij de teelt van gewassen tot en met de consumptie in de huishoudens. Zo wordt in Europa per hoofd van de bevolking rond 300 kg voedsel per jaar verspild, waarvan 100 kg door iedereen als consument, en de andere 200 kg in het traject van de productie tot aan de dagelijkse boodschappen (Gustavsson et al., 2011).

Voedselverspilling is een mondiaal probleem Het verlies aan voedsel treedt op in de hele keten, beginnend bij de teelt van gewassen tot en met de consumptie in de huishoudens. Zo wordt in Europa per hoofd van de bevolking rond 300 kg voedsel per jaar verspild, waarvan 100 kg door iedereen als consument, en de andere 200 kg in het traject van de productie tot aan de dagelijkse boodschappen (Gustavsson et al., 2011). De meeste droge reststromen die rechtstreeks uit de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie afkomstig zijn gaan al naar mengvoederbedrijven. Vochtrijke reststromen daarentegen worden meestal direct naar de varkens- en melkveehouder afgezet. Ondanks tal van duurzaamheidinspanningen vanuit het bedrijfsleven gaat in Nederland nog steeds veel groente- en fruitteeltafval naar de groencompostering (Koppejan et al., 2009) en aparte reststromen van koffie-verwerkende en aardappel-verwerkende bedrijven en bakkerijen belanden bij het gemengde organische afval ofwel ‘swill’ (SITA, 2011). De dierhouderij daarentegen kampt met steeds verder stijgende prijzen voor het inkopen van grondstoffen en additieven. Ook is de veevoederproductie uit graanproducten of geïmporteerde grondstoffen nadelig voor het milieu en daarmee eco-inefficiënter dan het hergebruik van reststromen (Elferink, 2009). Een opwaardering van ‘food waste’ naar waardevolle ingrediënten voor ‘food’ en ‘feed’ is dus bevorderlijk voor de hele agroketen. Voor een biologische opwaardering van ‘food waste’ naar waardevolle ingredienten voor ‘food’ en ‘feed’ zijn insecten en larven van insecten een waardevolle tussenschakel. Organische reststromen met lage gehalten aan celstof en lignine zijn goede substraten voor insecten zoals de huisvlieg (Musca domestica) en de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens). Larven van deze insecten kunnen worden geoogst als eiwitbron voor toepassing in de diervoeding.

Publicaties