Project

Food-Water Nexus

Een sociaal-economische analyse is vereist die niet alleen de private kosten en baten van de productie en consumptie in beschouwing neemt, maar zich ook richt op de externe effecten van de productie en consumptie, dat wil zeggen de onbedoelde negatieve gevolgen voor de productie en de productiemogelijkheden van andere consumenten of producenten. Deze negatieve externe effecten zijn onder andere vervuiling van water, bodem en lucht en de negatieve effecten op de natuur en de biodiversiteit.

Ter compensatie van deze externaliteiten kunnen beleidsmakers acties stimuleren zoals het verstrekken van subsidies of (in veel gevallen zelfs beter) ze kunnen  niet-duurzaam gedrag straffen door het opleggen van belasting op vervuiling of door de invoering van verhandelbare vergunningen vervuiling systemen, volgens het beginsel dat de vervuiler betaalt . In dit project wordt de gevestigde economische agro-food-modellen (dat wil zeggen MAGNET) uitgebreid met de water om het geschikt te maken voor analyse van de water-food Nexus. Op deze manier wordt water een productiefactor in het model, waaronder het beleid een prijs kan koppelen aan externaliteiten en effecten kunnen worden gekwantificeerd.

Publicaties