Project

Food losses and waste in a food system context

De doelstelling van het onderzoek is het incorporeren van voedselverspilling als symptoom van ons voedselsysteem in het model van de wereldeconomie dat ontwikkeld is op het LEI (MAGNET). De aanleiding voor het onderzoek is dat voedselverspilling zorgelijk is vanuit milieu/klimaatoogpunt, moreel verwerpelijk is gegeven de hongerproblematiek en daarnaast kunnen we het ons financieel-economisch kunnen we het simpelweg niet veroorloven.

Economische modellen die een beeld proberen te schetsen van voedselzekerheid onder verschillende toekomstscenario’s en onder invloed van verschillende beleidsopties maken voedselverspilling echter niet expliciet. Modelanalyses van de impacts van de reductie van voedselverspilling kunnen daardoor nu diverse (beleids)maatregelen waarmee verspilling daadwerkelijk kan worden aangepakt simuleren, en de kosten en baten ervan goed in kaart brengen. Ook zijn voedselzekerheidsanalyses niet nauwkeurig omdat voedselverspilling nu niet meegerekend wordt, en bij verspilling is voedsel niet meer beschikbaar.

Het resultaat van het onderzoek is tweeledig: (1) een verbeterd model met voedselverspilling als symptoom van het voedselsysteem waarna de resultaten gepubliceerd worden in een pdf rapport); (2) een academische publicatie over de sociaaleconomische impacts van verschillende (beleids)opties om voedselverspilling te reduceren.