Project

Food system transformation targeting climate change goals

Resultaat van dit project is een artikel waarin de voordelen van het gebruik van een voedselsysteemlens voor de identificatie van interventies gericht op de overgang naar klimaatbestendige voedselsystemen worden geïllustreerd. De dubbele relatie van het voedselsysteem met klimaatverandering: 1. koolstofneutraliteit en 2. beheer van klimaatrisico’s zal hierbij aan bod komen.

Het voedselsysteem is het geïntegreerde systeem dat bij uitstek wordt gebruikt door wetenschappers en beleidsmakers die werken aan een duurzaamheid en voedingszekerheid. Het voedselsysteem is ook een communicatiemiddel tussen beleidsmakers, de particuliere sector, de wetenschap en in toenemende mate met boeren en consumenten.

Tot nu toe hebben de meeste studies zich gericht op afzonderlijke onderdelen van het voedselsysteem, de primaire productie en de analyse van de waardeketen, en meer recentelijk zijn hier gezonde voeding en consumentengedrag aan toegevoegd. Deze studies hebben een schat aan informatie opgeleverd over hoe deze onderdelen kunnen worden verbeterd, maar er is niet altijd rekening gehouden met het gehele voedsel systeem.

Om de wetenschap te bevorderen en de communicatie tussen de verschillende actoren in het voedselsysteem te verbeteren, zijn uitgewerkte voorbeelden en studies nodig met het oog op maatregelen om de prestaties of de efficiëntie te verbeteren, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat elementen en activiteiten in het voedselsysteem zich in elkaar nestelen en met elkaar verbonden zijn. Waarbij de meerwaarde van het gebruik van het voedselsysteem duidelijk moet zijn.

De klimaatverandering is stevig geworteld in het internationale en nationale beleid en zal waarschijnlijk ook de handelsbetrekkingen tussen landen, bedrijven en consumenten beïnvloeden. De meest duidelijke klimaatdoelstelling is koolstofneutraliteit tegen 2050, maar ook hoe om te gaan met de risico's van klimaatverandering, met inbegrip van klimaatvariabiliteit en extreme gebeurtenissen, en hoe de gevolgen voor het levensonderhoud en de investeringen te verminderen, zijn de kernpunten van het klimaatbeleid en de klimaatmaatregelen.

Dit project heeft tot doel een artikel te produceren om de voordelen te illustreren van het gebruik van een voedselsysteemlens voor het identificeren van interventies gericht op de overgang naar klimaatbestendige voedselsystemen. De paper zal ingaan op de dubbele relatie van het voedselsysteem met klimaatverandering: 1. koolstofneutraliteit en 2. beheer van klimaatrisico's.

Publicaties