Project

Food systems for healthier diets

Hoe de voedselvoorziening in de steden kan bijdragen aan gezonde voedingspatronen? In dit project wordt die vraag onderzocht vanuit het perspectief van de stedelijke consument. De verstedelijking van Afrika schrijdt gestaag voort. Momenteel woont naar schatting 40% van de Afrikaanse bevolking in steden en metropolen. Terwijl ondervoeding nog tussen 20-35% van de Afrikaanse kinderen treft, neemt de gezondheidslast door overmatige voeding ook rap toe, juist ook in de steden. Een toenemend aandeel van de stedelijke bevolking lijdt aan verborgen honger en overgewicht.

Het vergroten of verbeteren van het aanbod van verse en gezonde producten in de steden kan een belangrijke hindernis wegnemen bij een overgang naar meer gezonde voedingspatronen. Voor een effectieve aanpak is eerst en vooral inzicht in de drijfveren van consumenten noodzakelijk.

In de Westerse landen is zeer veel aandacht voor consumentenonderzoek, maar in de lage en middeninkomenslanden staat dit type onderzoek nog in de kinderschoenen.

In dit project worden analysemethoden ontwikkeld en toegepast om:

Het onderzoek wordt uitgevoerd in Kenia en/of Nigeria, in samenwerking met lokale partijen en ketenactoren.

Publicaties