Project

Forfaitaire en gecorrigeerde vervangingswaarde

Het kabinet zoekt naar maatregelen om de emissie van stikstof naar de lucht en depositie van stikstof op N2000-gebieden terug te dringen. Eén van de mogelijke maatregelen is het wegnemen van piekbelasters rond N2000-gebieden door middel van een opkoopregeling. Voor wat betreft de vergoeding voor het waardeverlies van de productiecapaciteit is Nederland met de Europese Commissie overeengekomen dat dit vastgesteld kan worden via de methodiek van de gecorrigeerde vervangingswaarde, zoals die momenteel wordt gebruikt voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

WUR is verzocht voor de categorie├źn melkvee en pluimvee een methodiek van een forfaitaire vervangingswaarde te ontwikkelen. Voor varkens zal de gecorrigeerde vervangingswaarde uit de Srv geupdate worden met de de meest recente KWIN cijfers (2019/2020 ipv 2017/2018).

Publicaties