Project

FossilFree

WUR heeft de transitie naar een circulaire en biobased economie vastgelegd in haar strategisch plan. Deze transitie heeft tot doel een fossielvrije samenleving te realiseren. Om deze transitie in te zetten en een leidende rol te krijgen, hebben we een gemeenschappelijke en ondersteunde visie en transitietrajecten nodig. Die visie en de daaruit volgende trajecten kunnen vervolgens helpen de programmering van strategische fondsen te sturen, communicatieactiviteiten in te richten en initiatieven voor publiek-private partnerschappen en ook industrieel gefinancierd onderzoek aan te trekken.

Om de transitie naar een fossielvrije, circulaire en biobased economie te realiseren, is steun vanuit de samenleving bij deze transitie nodig. Intern heeft WUR een methode nodig om haar impact in deze transitie te sturen en te rapporteren. Dit project heeft tot doel een visie, transitietrajecten, onderzoeksthema's en impactindicatoren en communicatiemiddelen te leveren. Het zal de visie ontwikkelen met behulp van Theory of Change met behulp van intensieve dialoog met interne en externe stakeholders.

Publicaties