Project

Functies van groen

De waarde van groen wordt alom erkend; hierover is de afgelopen jaren veel gepubliceerd. Een optimaal rendement van groen (qua functie en onderhoud) valt of staat echter met het kiezen van het juiste beplantingstype en de juiste plantensoorten voor de juiste plaats. Vanuit het groene beroepenveld (o.a. boomkwekerij, ontwerpers en groenvoorziening) wordt veel geklaagd over het achteruitgaan van beplantingskennis bij staf en medewerkers.

Dit heeft mede te maken met de sterke verandering van onze stedelijke omgeving (urbanisatie, toename Urban Heat Island Effect, luchtverontreiniging, etc.) en het veranderde groenbeleid (bezuinigingen, ecologische waarden, etc.). Hiermee worden nieuwe eisen gesteld aan het groen en de specifieke beplantingen en plantensoorten. Daarbij krijgt ons stedelijk groen nieuwe functies zoals bijdragen een de biodiversiteit, recreatie, verfraaien en isoleren van daken en gevels, waterretentie, het wegvangen van fijnstof en andere luchtverontreiniging en het vergroten van het welbevinden van burgers. Dit vraagt om up-to-date kennis van moderne groenfuncties, zgn. ecosysteemdiensten, en de bijbehorende potentiele plantensoorten en beplantingstypen.

Binnen Wageningen UR is op dit gebied veel kennis en expertise verzameld, met name bij Alterra en bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO).

Doel is om recent binnen Wageningen UR ontwikkelde DLO-kennis over beplantingen en hun praktische toepassingen in relatie tot de verschillende (maatschappelijke) functies van groen beschikbaar te maken in het groene onderwijs, zowel voor het MBO en MBO+ als voor het HBO.

Publicaties