Project

Functional food mond spray ter bestrijding van het droge-mondsyndroom

Xerostomie, hyposalivatie of droge mond syndroom (DMS) is een aandoening waarbij te weinig speeksel wordt gevormd. Personen met DMS klagen vaak over het droge, plakkerige gevoel in de mond, hebben moeite met kauwen en slikken van voedsel en beschrijven een verminderd smaakgevoel. Bovendien zijn patienten gevoeliger voor infecties in de mondholte.

De aandoening treedt onder andere op bij patienten met het Sjogren syndroom (in Nederland ca. 100.000) en bij patienten die (combinaties van) bepaalde medicijnen gebruiken (schatting in Nederland: 1- 1.5 miljoen). De laatste patientengroep is vooral te vinden onder ouderen, vanwege de toename in medicijngebruik in deze categorie (zie www.drymouth.info  voor een overzicht). In verband met de groei van de levensverwachting en de toename in effectiviteit van behandeling van chronische ziekten, verwacht men een groei in de hoeveelheid mensen die last hebben van droge mond symptomen.

Momenteel zijn er geen adequate remedies voorhanden. Uit een artikel van Furness et al blijkt dat er geen hard bewijs is voor de effectiviteit van plaatselijke speeksel-stimulerende methoden, en ook in een door ACTA uitgevoerde metastudie lijken de positieve effecten van de thans beschikbare middelen op DMS in het algemeen gering. Uit een onderzoek onder leden van de Nederlandse Vereniging van Sjogrenpatienten is gebleken dat meer dan de helft van de ondervraagden stopt met gebruik van speekselsubstituten of andere producten om DMS te verlichten. Als belangrijkste redenen werden onvoldoende werkzaamheid en een onaangename smaak genoemd. Ook werden producten vaak als te plakkerig ervaren. Slechts 21% van de ondervraagde Sjogren-patienten gebruikte nog steeds een mondspray, 28% een mondgel en 14% een speciaal mondspoelmiddel.

Goede werkzaamheid en acceptabele smaak

Veel patienten gebruiken een combinatie van middelen. Zo wordt vaak overdag een mondspray gebruikt en 's nachts een mondgel. Hieruit blijkt dat er een grote vraag is naar een product dat een goede werkzaamheid heeft en daarnaast ook een acceptabele smaak heeft.

De deelnemers binnen dit voorstel hebben het voornemen om een functional food product te ontwikkelen

  1. bestaande uit een mondspray met een geavanceerde spray-nozzle op basis van silicon wafertechnologie, waarmee
  2. microdruppels van gelijke grootte worden verneveld, die
  3. het uit kippeneieren afkomstige ovomucine of opgezuiverde delen daarvan bevatten ter vervanging van, of aanvulling op humaan mucine, waardoor
  4. patienten een significante verbetering ervaren, zowel voor wat betreft functionaliteit als werkingsduur van de mondbevochtiging.

Publicaties