Project

Functioneel ontwerpen bij systeemverbindende innovaties

Samenwerking is vaak een onderbelicht aspect bij innovaties. En dat zou een oorzaak kunnen zijn van het feit dat innovaties vaak moeilijk van de grond komen. Dit project ontwikkelt kennis die moet bijdragen aan het realiseren van systeemverbindende innovaties.

Doel

Systeemverbindende innovaties zijn een belangrijke duurzame ontwikkelingsrichting in en buiten de agribusiness. Te denken valt aan het verbinden van agrarische bedrijven onderling, van agrarische bedrijven met industrieën of de bebouwde omgeving of het vergaand afstemmen tussen schakels in bestaande ketens. Deze concepten scoren vaak goed op milieukundige aspecten en vaak ook op economisch perspectief, maar komen toch niet of heel moeizaam van de grond. De veronderstelling is dat de samenwerking, die vereist is bij systeemverbindende innovaties, onderbelicht is in het innovatieproces. Daarnaast is de indruk dat deze innovaties zelden of nooit vanaf de tekentafel gerealiseerd worden, maar het resultaat zijn van een vooralsnog tamelijk onvoorspelbaar ontwikkelproces vanuit een bestaande situatie.
 
Het project wil vanuit een conceptuele benadering en vanuit de analyse van case-studies kennis ontwikkelen die bijdraagt aan de realisatie van systeemverbindende innovaties in de praktijk.

Plan van aanpak

Bestaande cases

 • Analysekader
 • Analyse van de cases

Ontwikkeling en toetsing interventiestrategieën en tools

 • Ontwikkelen interventiestrategieën
 • Ontwikkelen analyse- en interventietools
 • Toepassen en monitoren in cases
 • Evaluatie en communicatie

Resultaten

Uit dit onderzoek komen minimaal drie wetenschappelijke artikelen voort:

 • analyse van de casestudies;
 • beschrijving van interventiestrategieën;
 • beschrijving van tools.

Verder zijn twee rapporten gepland:

 • ontwikkeldynamiek systeemverbindende innovaties;
 • interventiestrategieën en tools.