Project

G20 MACS presentatie Voedselsysteembenadering

Werkplan deelname MACS Argentinie, mei 2018 Vooroverleg met LNV over programma en inbreng Nederlandse delegatie Voorbereiding lezing / ppt Bezoek aan MACS conferentie G20, week van 28 mei 2018 Debriefing met LNV.

Hoewel Nederland niet tot de G20 wordt gerekend, wordt ons land als belangrijke speler in agri en food toch regelmatig uitgenodigd voor deze high level conferenties en hun bijeenkomsten van chief science officers. In 2018 vindt deze conferentie plaats in Argentinie. LNV wil daar op basis van eerdere rapporten van WRR, RLI en WUR gaarne de voedselsysteembenadering voor het voetlicht brengen middels een presentatie

Publicaties