Project

GAF in S. suis

De bacterie Streptococcus suis veroorzaakt voornamelijk ziekte in jonge biggen. Besmette biggen krijgen hersenvlies- en gewrichtsontsteking en veel biggen overleven de infectie met de bacterie niet. S. suis kan ook hersenvliesontsteking veroorzaken bij mensen. In de Westerse wereld en in Amerika komen S. suis infecties bij mensen niet zo vaak voor. In Nederland worden per jaar enkele gevallen gediagnostiseerd. In alle landen met een intensieve veehouderij komen S. suis infecties op varkensbedrijven erg veel voor. Op veel bedrijven worden S. suis infecties bestreden door het gebruik van antibiotica. Op termijn zou dit kunnen leiden tot het ontstaan van varianten die resistent zijn tegen de antibiotica. Alternatieve bestrijdingsmethodes zijn daarom van groot belang.

Doelstelling

Het doel van dit project is vaccin ontwikkeling tegen de meest belangrijke serotypes van S. suis. Een dergelijk vaccin kan een grote bijdrage leveren aan de reductie van antibiotica, verbetert diergezondheid en dierwelzijn en zorgt voor een enorme kostenreductie in de varkenshouderij. Bovendien kan een breed beschermend vaccin ook ziekte bij de mens voorkomen door verlagen van de infectiedruk vanuit het veterinaire reservoir. Voor de selectie van de vaccin kandidaten zullen we gebruik gaan maken van de TnSeq technologie.

Plan van aanpak

Met deze eerste screening onder laboratorium condities kunnen we de effectiviteit van het TnSeq systeem uittesten zonder dat we daarbij direct gebruik maken van varkens. Daarna zullen we als selectieve groeiconditie ook de natuurlijke gastheer, het varken gebruiken.

Resultaten (beoogd)

Bij het toepassen van de TnSeq techniek voor S. suis hebben we een zgn. transposon mutanten bank in S. suis gemaakt. Voor deze stap is samengewerkt met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor de selectie van eiwitten die interessant zijn als vaccin kandidaat zijn de mutanten banken vervolgens onder verschillende condities gegroeid, waarna we met behulp van de TnSeq technologie die eiwitten geselecteerd hebben die essentieel zijn voor de groei van de bacterie onder die bepaalde groeiconditie. Om het systeem te testen hebben we in eerste instantie geselecteerd onder laboratorium condities.