Project

GALIRUMI

Ridderzuring is een lastig te bestrijden, woekerend onkruid dat de bedrijfsvoering van biologische melkveehouders ernstig kan bemoeilijken. Het kan een reden zijn om niet over te schakelen van gangbaar naar biologisch, of om juist terug te schakelen naar gangbare melkveehouderij. GALIRUMI neemt dit belangrijke obstakel voor de biologische melkveehouderij weg door een niet-chemische, kosteneffectieve methode om ridderzuring te bestrijden aan te bieden.

In dit project wordt een methode ontwikkeld voor niet-chemische bestrijding van ridderzuring in grasland. Specifiek worden er twee robots ontwikkeld om het onkruid te verwijderen. Voor deze robots worden een aantal technologieën doorontwikkeld, met name een compacte EGNSS-ontvanger, herkenning van het onkruid m.b.v. camera en deep-learning, volledig autonome navigatie van robots, en niet-chemische vernietiging van het onkruid. Voor dat laatste zullen twee aparte technologieën worden toegepast, namelijk elektrocutie van het onkruid, en verwijderen van het blad met een laser. Het project beoogt toepassing van de nieuwe methode in de praktijk; verbinding met de praktijk wordt gerealiseerd via twee loonwerkbedrijven die aan het project deelnemen.

De belangrijkste activiteiten binnen GALIRUMI:

  • Ontwikkelen van goedkope, compacte EGNSS ontvanger
  • Ontwikkelen van robuuste herkenning van ridderzuring m.b.v. cameras en deep learning
  • Ontwikkelen van onkruidbestrijding met (1) elektriciteit en (2) laser
  • Ontwikkelen van autonome navigatie voor een robot
  • Integreren van bovengenoemde elementen in twee prototype robots
  • Evalueren en demonstreren van bovengenoemde robots in praktische omstandigheden

De output van dit project is:

  • Componenten voor het bouwen van robots: EGNSS receiver, onkruidherkenning, elektrisch wieden, laser wieden, autonome navigatie
  • Nieuwe kennis over elektrisch wieden (zal ook worden toegepast binnen bestaande onderzoekslijn van bedrijfspartner Steketee)
  • Twee prototype robots
  • Kennis en ervaring met het inzetten van robots-as-a-service door loonbedrijven (Koonstra, Pekkeriet)

Toepassing: Naar verwachting zullen de ontwikkelde robots binnen één of twee jaar na het einde van het project (na een verdere ontwikkelslag richting product) in de praktijk worden toegepast.

Publicaties