Project

GENESIS

GENESIS ondersteunt de opzet van een gedistribueerde informatiesystemen voor milieutoezicht, evaluatie van de blootstelling aan milieuomstandigheden van de bevolking, en de waarschuwing van de mogelijke gezondheidsrisico's. Het project biedt ook hulpmiddelen die instanties zullen helpen om effectief te reageren op een crisis.

Doelstelling

GENESIS zal analyseren en nieuwe wetenschappelijke kennis ontwikkelen op het gebied van grondwatersystemen en deze kennis ook opnemen in het Grondwaterrichtlijn (GWR) en met deze kennis ook instrumenten ontwikkelen voor beter geïntegreerde grondwaterbeheer.

Specifieke doelen zijn:

  • beschrijven van relevante terugkoppeling tussen atmosfeer, de productie van gewassen en bodemvochtvoorwaarden om de gevolgen van klimaatverandering op de regionale grondwater te beoordelen;
  • beoordelen van de gevolgen van klimaatverandering op grondwater afhankelijke ecosystemen;
  • benchmarken van nitraatuitspoelingsmodellen om het vermogen van verschillende instrumenten die de nitraatuitspoeling in vreemde omstandigheden simuleren aan te pakken; en
  • bijdragen aan een aantal gerelateerde EU-beleidsdocumenten met betrekking tot grondwater en GWR-ecosystemen.

Toekomstig grondwaterbeheer zou moeten voorzien in veilig drinkwater en het beschermen van belangrijke ecosystemen. Het status van het grondwater wordt beïnvloed door directe en indirecte factoren waarvan de belangrijkste landgebruikactiviteiten en klimaatverandering. Deze factoren veroorzaken veranderingen in de aanvulling grondwater en toestroomdynamiek, het uitspoelen van verontreinigende stoffen en de grondwaterkwaliteit. Verandering in waterkwaliteit en –kwantiteit heeft een directe invloed op ecosystemen die afhankelijk zijn van grondwater.

Wetenschappelijk onderzoek is ook nodig om onze kennis te vergroten over hoe de verschillende factoren grondwatersystemen beïnvloeden. Onderzoek is ook nodig om methodes te ontwikkelen die de functies die het grondwater biedt voor sociaal-economische toepassingen (watervoorziening, irrigatie, industrie) en ecosystemen te beschermen.

Activiteiten

Werk voorgesteld in GENESIS combineert de output van hydrologie, transport van vuile stoffen, ecologie en economie in een holistische benadering om de risico's voor het grondwater middelen en mogelijke benaderingen voor de GWR te evalueren. Case studies met uitgebreide datasets zijn zeer zorgvuldig gekozen om een representatieve reeks van klimatologische, hydrologische en sociaal-economische omstandigheden te tonen.

Publicaties