Project

GENIALG

Het GENIALG-project heeft tot doel de Blue Biotechnologie Economy (BBE) te versterken door productieverbeteringen en de duurzame exploitatie van twee soorten zeewier: bruinwier (suikerwier) Saccharina latissima en groenwier Ulva spp.

GENIALG zal de economische haalbaarheid en de ecologische duurzaamheid van de teelt en de raffinage van zeewier maximaliseren voor verschillende hernieuwbare eindproducten. Het consortium combineert de meest recente kennis over de biotechnologie van wieren, ecologische inpasbaarheid van zeewierkweek, en methodes voor selectie en van hoogproductieve wieren. Door bioraffinage wordt een grote diversiteit aan chemische verbindingen geproduceerd voor zowel bestaande als nieuwe toepassingen en markten. GENIALG zal de economische, sociale en milieu-effecten van dergelijke ontwikkelingen vertalen naar economische voordelen, kansen voor werkgelegenheid, en de waarde van de Blue Biotechnology Economy. In een groter kader zal het behoud van biosecurity worden meegenomen evenals mogelijke concurrentie (om ruimte en water) met andere maritieme activiteiten.

Het GENIALG consortium is opgebouwd uit academische en industriƫle partners met expertise in de zeewierteelt, genetica en metabolomics. Deze combinatie zal een grote stimulans zijn voor innovatie en concurrentievermogen in de Blue Biotechnology Economy.

De huidige KB-22 bijdrage wordt gebruikt als co-financiering voor de bijdrage van Wageningen Marine Research aan WP5 op milieu-interacties (effecten/ baten).

Publicaties