Project

GEOSPECS: Geografische specificaties en ontwikkelingspotentieel

Regio's met specifieke terretoriale kenmerken hebben recentelijk verhoogde aandacht gekregen in de EU politiek.


Resultaten

Tot en met 2012 zijn voor het project twee wetenschappelijke artikelen geschreven, zijn presentaties gehouden (zie hierna) en is een projectwebsite gemaakt. Presentaties:

  • ESPON Seminar "Evidence-based Cohesion Policy: Territorial Dimensions”, Kraków, Poland, 29 - 30 November 2011
  • ESPON Seminar "Crossing Knowledge Frontiers, Serving the Territories" in Liège, Belgium, 17-18 November 2010

Uit het project komt een een coherent ruimtelijk netwerk voor het analyseren van de overeenkomsten en afwijkingen van de bestudeerde geografische kenmerken, en integreren van de dwarsdoorsnede thema's als sleutelfactoren van potentiële regionale ontwikkelingen.


Meer informatie over het project op de website www.geospecs.eu