Project

GIFT-T!

Het doel van het EU project Green Infrastructure For Tomorrow - Together! (GIFT-T!) is een methode te ontwikkelen gebaseerd op Groenblauwe dooradering, landschapsdiensten en collectief handelen. Deze methode biedt lokale gemeenschappen inzicht in hoe ze een plan kunnen maken voor duurzame ontwikkeling van hun landschap, en tegelijk kunnen bijdragen aan connectiviteit op regionale schaal tussen Natura 2000 gebieden. Samen met lokale bedrijven stellen zij een businessplan op waarin de financiering geregeld wordt.

Het resultaat van het project is de implementatie van duurzame ontwikkeling in ruimtelijk beleid. Wij laten zien hoe landschap weer een functionele rol kan vervullen in de samenleving, als fysiek systeem waarmee  economische, sociale en ecologische waarde wordt gecreëerd in het belang van veel verschillende partijen

Producten

A Wetenschappelijke artikelen gepland voor 2015:

 • Community based planning with green infrastructure and ecosystem services: lessons learned from five case studies (Steingröver et al.)
 • artikel over een methode voor de selectie van stakeholders voor collectieve landschapsplanning gebaseerd op landschapsdiensten (van Weeperen et al.)
 • artikel over een nieuwe benadering van waardering van landschapsdiensten voor collectieve landschapsplanning (Lord-Tarte et al.)
 • The best valuation unit to disseminated based on the type of stakeholders (presented at the ESP conference) (Lord-Tarte et al.)
 • Ecosystem Service Valuation: eliciting value for business sector engagement (to be presented at the IALE conference) (Lord-Tarte et al.)
 • Governance of green infrastructure: matching markets and commons (Gerritsen et al.)

B Maatschappelijke output gepland voor 2015:

 • Eindconferentie GIFT-T! in Brussel
 • Artikel over GIFT-T! in populair tijdschrift:  GIFT-T! ervaringen voor Nederlandse beleidsmakers
 • Presentatie van GIFT-T! resultaten en leerpunten op relevante bijeenkomsten
 • GIFT-T! manual en toolbox voor stakeholders
 • GIFT-T! Executive summary voor (inter)nationale beleidsmakers

Publicaties