Project

Gebiedendatabase Natura 2000

Voor EZ moet ieder jaar de website 'Gebiedendatabase Natura 2000' worden bijgehouden. Dit houdt in dat op oproepbasis teksten moeten worden aangepast en documenten moeten worden geplaatst en vindbaar moeten worden gemaakt. Verder moet ervoor gezorgd worden dat de website technisch in orde blijft (programmeerwerk).  

Ontsluiting diverse gegevens aangaande Natura 2000-gebieden (met onder meer officiele publicaties van kaarten en besluiten).

Publicaties