Project

Gebiedsagenda Noordzee: bouwen met natuur

Bouwen met natuur is al langere tijd een begrip in Nederland. Zo is bijvoorbeeld de Zandmotor in Zuid Holland geconstrueerd, die jaarlijkse zandsuppleties gedurende 2 decennia moet vervangen. Welke kansen er voor de Noordzee zijn is nog niet uitgewerkt. In dit project worden deze kansen geïnventariseerd.

Bouwen met natuur is al langere tijd een begrip in Nederland. Zo is bijvoorbeeld de Zandmotor in Zuid Holland geconstrueerd, een zandeiland dat langzaam wegspoelt en die de functie van de jaarlijkse zandsuppleties gedurende 2 decennia moet vervangen. Welke kansen er voor de Noordzee zijn is nog niet uitgewerkt. In dit project worden deze kansen geïnventariseerd. Dit project is een uitwerking van de Gebiedsagenda Noordzee 2050.

Publicaties