Project

Gebiedsbalans broeikasgassen

In tropische bosregio’s is de beoordeling van de uitstoot van broeikasgassen in beginsel aanwezig. Veel data zijn beschikbaar, maar het huidige beoordelingssysteem is onvoldoende ontwikkeld om inzicht te bieden in toekomstige ontwikkelingen en belangrijke keuzes met betrekking tot het Reducing Emissions forum Deforestation and Degradation (REDD) mechanisme.

In tropische bosregio’s is de beoordeling van de uitstoot van broeikasgassen in beginsel aanwezig. Veel data zijn beschikbaar, maar het huidige beoordelingssysteem is onvoldoende ontwikkeld om inzicht te bieden in toekomstige ontwikkelingen en belangrijke keuzes met betrekking tot het Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) mechanisme. Met name in het Congo basin is informatie aan de grond en met name samenhang daarin zeer schaars.

Dit project onderzoekt de methoden om via vegetatiemodellen de huidige koolstofbalans van het Congo bekken en de ontwikkeling daarvan onder klimaatverandering te kwantificeren. De relatieve rol van brandhout en houtskool in het gebruik van de bossen wordt onderzocht. Daarna wordt de focus verlegd naar de drogere bossen van Zambia, waar een project begeleid wordt dat de gevoeligheid van Zabesi Teak bossen voor klimaatverandering bstudeert.Deliverables (in English)

Project delivers D4.3 "Methodology to measure the effects of increased acreage and agricultural intensification on the ecological footprint, including the GHG emission, water for nature and mankind, availability of nutrients and biodiversity".

It also contributes to D1.4 through adaptation options following from vulnerability assessments. Contribute to D2.6 to scenariois in the form of climate and emission pathways, modelled through our instruments. Climate scenarios used are from AR4 - the A2 and B1 scenarios, applied to several climate models (ECHAM -Hamburg model, IPSL - French model).

Publicaties