Project

Gebruik ruimtelijke databestanden om invoer modellen te verbeteren

Het PBL gebruikt verschillende ruimtelijke databestanden met informatie over het natuurbeleid voor strategische beleidsanalyses op het gebied van natuur, milieu en ruimte. Het PBL levert met deze beleidsanalyses een bijdrage aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging. Voor de specifieke vragen binnen deze beleidsanalyses wordt veel gebruik gemaakt van de ruimtelijke data bestanden. Er is kennis nodig over wat Big Data is en hoe het ingezet kan worden voor PBL evaluaties en verkenningen waar de WOT aan bijdraagt. Om voor deze evaluaties te beschikken over de meest volledige informatie van de hoogste kwaliteit, is het belangrijk te onderzoeken of het fenomeen Big Data hierbij kan helpen. Er is sprake van Big Data als de data 1) veel data (near) real-time en snel beschikbaar is, 2) afkomstig is uit meerdere bronnen, 3) deze data flexibel verrijkt kan worden met andere (ongestructureerde) data, 4) de betrouwbaarheid van de data varieert. Big data is eerder in andere domeinen succesvol ingezet. Ook binnen het domein van natuur en milieu zijn er goede voorbeelden waarin Big Data is ingezet. Voorbeelden zijn: Combinatie van vele verschillende databronnen om tot een 3D model van de bodem te komen (Vernes et al., 2014), Semi-geautomatiseerd literatuuronderzoek (Vullings et al., 2014), Het analyseren van zeer grote databestanden (bv. hoge resolutie remote sensing/social media), Het meten van de luchttemperatuur in de stad door crowdsourcing (Overeem et al., 2013), Validatie van hoogfrequente grondwaterstandsmetingen (Walvoort et al., 2013), Big data voor het upgraden van small data (diverse bronnen), Gebruik van waarneming.nl data voor maken van Rode Lijsten (Van Strien et al., 2016), Correlatie tussen belevingswaarde (HSM) en biodiversiteit (NDT) (Van Rossum en De Knegt, 2012). - Voorspelling trends zeldzame planten op basis van andere soorten (De Knegt et al., 2013).

Het PBL en WOT onderzoek maakt gebruik van veel verschillende gegevens. Deze gegevens hebben vaak een verschillende oorsprong met een verschillende betrouwbaarheid en data zijn vaak op verschillende, ruimtelijke, niveaus verzameld; van puntdata uit het veld, tot land dekkende kaarten en van wetenschappelijke metingen tot citizens science data. De kunst is om al deze data samen te brengen tot een bruikbare database en kaarten. Een voorbeeld waar dit concept van big data gebruikt zou kunnen worden is de MNP (model for nature policy). Daarbij valt te denken aan de neergeschaalde, SNL- beheertypenkaart, de bodem pH kaart of de gvg kaart, maar ook andere basisgegevens lenen zich mogelijk voor het big data concept. In dit onderzoek zullen een aantal experts bijeenkomen in een workshop, waarin de mogelijkheden worden besproken, waarna er een case zal worden geselecteerd. Deze case zal verder worden uitgewerkt volgens het big data concept.

Publicaties