Project

Gecombineerde schoolmelk / schoolfruitregeling

Sinds 2010 loopt er een Europees schoolfruitprogramma in Nederland, met onder andere het doel de groente en fruit consumptie van kinderen in onderwijsinstellingen te vergroten. De schoolfruitregeling is vastgelegd in Verordening 1308/2013 (EU) en 288/2009 (EG). Tot januari 2014 was hiertoe een verordening van het Productschap Tuinbouw van toepassing en sinds januari 2014 is de regeling vastgelegd in Ministeriële regelgeving.

Het Ministerie van EZ ontwikkelt op dit moment een strategie voor de gecombineerde schoolfruit- en schoolmelkregeling, die met ingang van het komend schooljaar van start gaat. Wageningen Economic Research is gevraagd het Ministerie van EZ te ondersteunen bij:

-         een nulmeting, waarop de doelstellingen voor de regeling worden gebaseerd en die ook als basis kan dienen voor de effectmeting over 5 jaar.

-         het bepalen van meetbare indicatoren die waarmee aan het eind van de regeling wordt bepaald of de regeling een succes is geweest,

 

Publicaties