Project

Gedijen in gefragmenteerde landschappen

Op dit moment worden de metapopulatiemodellen METAPOP en METAPHOR en het op metapopulatiemodellen gebaseerde tool LARCH/MetaNatuurplanner veel gebruikt om landschapsconfiguraties te evalueren met betrekking tot de overleving van soorten.

In deze modellen wordt aangenomen dat soorten niet met elkaar interacteren. Deze aanname is niet realistisch. Dit leidt tot de vraag wat er gebeurt als soorten wel interacteren en of dit tot andere landschapsinrichtingadviezen en evaluaties kan leiden.

De huidige generatie landschapevaluatiemodellen met betrekking tot soortoverleving negeren soortinteracties. Hierdoor is verbinden van habitat altijd goed en versnippering altijd slecht. Het doel van dit project is te onderzoeken of verbinden ook goed is als de meer realistische aanname wordt gemaakt dat soorten wel interacteren.

Beoogd resultaat

Resultaat van dit project is een wetenschappelijk artikel.

Werkwijze

Activiteiten zijn:
• Het schrijven en publiceren van een wetenschappelijk artikel.
• Het eventueel uitvoeren van extra modelsimulaties, aanvullend op de simulaties uit 2011.