Project

Gedrag als voorspeller gezondheid koe en kalf

Doelstelling van de veehouders is om het managen van koppels dieren te koppelen aan de aandacht voor het individuele dier, zodat er optimale prestaties worden gehaald en tegelijkertijd het welzijn en de gezondheid van de dieren wordt geborgd en transparant gemaakt kan worden.

Aanleiding

Management op basis van data op het gebied van voeropname, productie, productkwaliteit, locatie, gedrag, activiteit en gezondheid van individuele dieren zijn hierbij onmisbaar. De mogelijkheid voor het realiseren van Precision Livestock Farming, die het mogelijk maakt om in het management ook rekening te houden met de biologische variatie tussen groepen en individuele dieren, zijn de laatste jaren toegenomen en zullen de komende jaren verder doorontwikkeld moeten worden. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van (bio)sensoren, ontwikkelingen in de ICT, mathematische modellen, operationele control theorieën en robotisering. Dit schept voor de agro technische sector nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling en integratie van robuuste en rendabele producten en diensten die het management van de veehouders, erf betreders en ketenpartijen kan verbeteren. De kernuitdagingen liggen op het gebied van het meten en interpreteren van dierparameters.

Resultaten

  1. Validatie tests plaatsbepalingssysteem Nedap: De uitvoering en resultaten van de validatietests zijn inmiddels in een concept rapport vastgelegd. Na bespreking met de opdrachtgever wordt de rapportage definitief gemaakt. Daarnaast is het onderzoek met als titel ‘Validation and application of a localization system’ ingediend voor presentatie op het ECPLF 2013 in Leuven (B).
  2. Quick scan mogelijkheden nieuwe diergedrag gerelateerde dierparameters: Voor dit onderwerp is een PowerPoint presentatie gemaakt van de huidige ‘state of the art’ van het gebruik van sensoren in de melkveehouderij. Deze presentatie is bij de interviews gebruikt als introductie en zal worden uitgeschreven als introductie van het eindrapport samen met de resultaten van de interviews.