Project

Gegevens visverwerking

De visverwerkende sector geeft sturing aan de marktwerking in de visserij en heeft daardoor invloed op de effectiviteit van het Europese visserijbeleid.

De Europese Commissie (EC)  wil inzicht in de economische situatie van de visverwerkende industrie en heeft elke EU-lidstaat sinds 2009 opgedragen economische data te verzamelen over deze industrietak. Met dit project wordt een analyse van de visverwerkende industrie in Nederland gegeven. Hiervoor worden bedrijfseconomische data met betrekking tot de visverwerkende industrie verzameld en opgewerkt. De data zijn afkomstig van het Central Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KvK).

Resultaat

Een dataset van de Nederlandse visverwerkende industrie die voldoet aan de richtlijnen van de Europese Commissie.

Werkwijze

Verzameling van economische data over de Nederlandse visverwerkende industrie bij het CBS en aanvullende gegevens van de Kamer van Koophandel. Omdat verwerkings- en groothandelsactiviteiten steeds vaker geintegreerd worden, is het onduidelijk welke bedrijven er in de CBS data zijn opgenomen. CBS gegevens van de visgroothandel worden verzameld en opgewerkt. Deze worden aan KvK nummers gekoppeld om inzicht te krijgen welke bedrijven in welke categorie (verwerking of groothandel) zijn opgenomen.

De Nederlandse data worden opgewerkt en samengevoegd met de data van andere lidstaten tot een rapport over de Europese visverwerkende industrie.