Project

Geitenhouderij

De geiten, konijnen, struisvogels, eenden, en kalkoenen zijn kleine en minder bekende intensieve veehouderij sectoren, in vergelijking met de grote drie sectoren varkens, runderen (waaronder melkkoeien, mestkalveren en vleesstieren) en kippen. De afgelopen decennia zijn ook de kleine sectoren flink gegroeid deels door de toenemende belangstelling van de consument voor andere vleessoorten. Deze toenemende belangstelling van de consument hebben de ondernemers in de kleine sectoren nog niet terug gezien in hun opbrengstprijzen.

Projectdoelstelling

Het doel van dit initiatief is de mogelijkheden verkennen om de sectoren naar een algeheel hoger niveau te stimuleren, en hoe voorkomen kan worden dat de concurrentie op prijs sterker wordt.

Doordat de sectoren relatief klein zijn, zijn er beperkte middelen beschikbaar om binnen enkele jaren kennis te verkrijgen over afzetmarkten en vraag gestuurde productie, nieuwe producten in de markt te zetten en/of andere ketenrelaties aan te gaan. Een gezamenlijke aanpak met een breed ingestoken niveau kan daarbij helpen de sectoren te voorzien van informatie en contacten. Met de brede insteek wordt een combinatie van zowel aanbodgestuurd als vraaggestuurd gevolgd. Er wordt niet te gedetailleerd gezocht naar consumentensegmenten maar op een hoger abstractie niveau, zodat er voldoende ruimte overblijft voor individuele bedrijven om specifieke segmenten te ontwikkelen. Het marketingconcept gaat uit van consumenten behoefte en extra klanttevredenheid leidt tot hogere marges. Het verkoopconcept is meer aanbodgericht en gaat uit van bestaande producten en door deze te verkopen en te promoten moeten deze resulteren in omzetten. 

Publicaties