Project

Gelten die goed gedijen in groepshuisvesting

Groepshuisvesting van zeugen vanaf vier dagen na inseminatie tot inleg in het kraamhok is vanaf 2013 verplicht. In 2009 is een onderzoek afgesloten naar de succesfactoren voor groepshuisvesting van zeugen tijdens de vroege dracht. Een goede geltenopfok bleek één van de succesfactoren. Ook werd geconcludeerd dat voor een leven in groepshuisvesting aanvullende eisen worden gesteld aan de opfok van gelten in vergelijking tot een leven in individuele huisvesting. Deze eisen hebben vooral betrekking op het aanleren van sociale vaardigheden van de dieren, ontwikkeling van het beenwerk en gewenning aan het voersysteem in de drachtstal.

Doelstelling

Doelstellingen van dit project zijn:

  • nagaan wat het effect is van bewegingsvrijheid (aanbieden van extra leefruimte om te bewegen) vanaf een leeftijd van 14 dagen na geboorte tot eerste inseminatie op kwaliteit van het beenwerk en klauwen, conditie van de dieren, huidbeschadigingen en reproductieresultaten in de eerste worp.
  • nagaan wat het effect is van het aanleren van sociale vaardigheden op agonistisch gedrag (vluchten, dreigen en vechten), voeropname in de vroege dracht, conditie van de dieren, huidbeschadigingen, beenwerk, activiteiten patroon en reproductie resultaten in de eerste worp. 
  • Nagaan wat het effect is van extra kauw- en sjouwmateriaal vanaf 14 dagen na geboorte tot dag 223 op agonistisch gedrag, voeropname in de vroege dracht, conditie van de dieren, huidbeschadigingen, beenwerk, activiteiten patroon en reproductieresultaten in de eerste worp. 
  • de huidige kennis en de verkregen kennis vanuit de hierboven benoemde aspecten bundelen in een handboek “De opfok van zeugen”.

Werkwijze

De tweede helft van 2013 wordt besteed aan analyse van alle gegevens en rapportage van het onderzoek in een rapport, een artikel voor een vakblad en een PowerPointpresentatie. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in het handboek opfokzeugen. Dit betekent dat het handboek opfokzeugen ook eind 2013 gepubliceerd wordt. De communicatie vindt plaats in nauw overleg met de stuurgroep.

Resultaten

Het project resulteert in praktische adviezen voor zeugenhouders zodat zij fokgelten kunnen inzetten die goed gesocialiseerd zijn en zich met een goed dierwelzijn en een goede diergezondheid kunnen handhaven in groepshuisvesting en goede reproductieresultaten en een lange levensduur hebben.