Project

Genomac: Makreel- en horsmakreeleitjes survey 2013

Eens in de drie jaar wordt in de Noordzee een internationale eisurvey uitgevoerd om de omvang van het paaibestand van Noordzee makreel te bepalen. In 2013 werkt Wageningen UR IMARES aan de genetische identificatie van de eitjes van makreel en horsmakreel. Hiermee zal de schatting van eiproductie door deze vissoorten verbeteren.

Doelstelling

Dit project maakt deel uit van een door ICES geco├Ârdineerde internationale survey naar makreel- en horsmakreeleitjes. Resultaten zijn bruikbaar voor alle ICES- en andere planktonsurveys.

Plan van aanpak

Het paaigebied van makreel bevindt zich in de noordelijk en centrale Noordzee. De eerste vissen beginnen te paaien in mei en het paaiseizoen eindigt in juli. Tijdens dit paaiseizoen vindt de bevissing plaats. IMARES neemt deel met onderzoeksschip de Tridens.
In 2013 wordt een driejaarlijkse survey uitgevoerd naar makreel- en horsmakreeleitjes. Monsters van eitjes worden verzameld, geïdentificeerd en het stadium wordt bepaald. Van 50 gemengde monsters vindt soortidentificatie plaats.

Resultaten

Met het project wordt een stap gezet naar betere identificatie van makreel- en horsmakreeleitjes. Hierdoor zal de schatting van de eiproductie van makreel en horsmakreel verbeteren. En in de toekomst zal de schatting van dezelfde eiproductie bij planktonsurveys verbeteren wanneer soortidentificatie en stadiumbepaling automatisch worden uitgevoerd.