Project

Geo-informatie voor precisie landbouw en GLB

Geo-informatie en de integratie van ruimtelijke informatie in de bedrijfsprocessen speelt een steeds belangrijkere rol in de agrosector. Vanouds heeft Alterra een expertisecentrum op het gebied van ruimtelijke informatie en processen.

Dit project heeft als doel het gebruik van geo-informatie in te bedden in de agrarische praktijk. Belangrijke pijlers zijn het onderzoek naar nieuwe mogelijkheden in precisielandbouw, werk in het kader van Europese regelgeving en een goede vertaling van deze regelgeving naar de praktijk.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

  • Voor Precisielandbouw een bijdrage aan de kennisbasis van programma precisielandbouw (PPL).
  • Voor harmonisatie van informatieuitwisseling een bijdrage aan de harmonisatie van informatieuitwisseling in de agri-food sector via het EU-FP7 project AgriXchange.
  • Voor CAP en geo-informatie een bijdrage leveren aan een netwerk van lidstaten en wetenschappelijke partners om kennis op te bouwen en uit te wisselen.

Resultaten

De volgende producten worden opgeleverd:

  • Een framework en implementatie hiervan in een PPL initiatief (GAOS2)
  • Een internationaal consortium van onderzoeks- en marktpartijen voor ontwerp, ontwikkeling en management van geo-spatial toepassingen.
  • Opzetten opleidingstraject / summer school op het gebied van geo-awareness en CAP.
  • White paper over politieke context rondom gebruik van GNSS in de landbouw.

Publicaties