Project

Geostatistics for estimating shellfish biomass

Jaarlijks wordt het schelpdierbestand langs de NL kust gemonitord en hieruit wordt een berekening gedaan van de totale schelpdierbiomassa. Dit gebeurt aan de hand van een simpele manier waarbij dichtheden vermenigvuldigd met oppervlakte een totale biomassa opleveren.

Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de ruimtelijke verdeling. Met behulp van geostatistiek is dit wel mogelijk en kunnen ook covariabelen als diepte en sediment meegenomen worden om dichtheden te schatten in de gebieden tussen de monsterpunten en zo tot een beter onderbouwde schatting van het totale schelpdierbestand te komen.

Publicaties