Project

Gevolgen certificering EU normering biobased producten voor NL beleid

In navolging van het voorbereidingstraject voor normering voor biobased products dat tot 2011 heeft gelopen als uitvloeisel van het Lead Market Initiative is een technical committee voor BBE normen in het leven geroepen door de EU.

Doelstellingen project

De Europese commissie heeft de CEN gevraagd om met de technical committee een vrijwillige certificering van biobased producten op te zetten. In het Europese overleggroep van DG Enterprise, het Lead Market Initiative is afgesproken dat de overheid ondersteunt bij de ontwikkeling van private standaarden voor biobased producten zoals bioplastics. Het ontbreken van standaarden remt de ontwikkeling doordat claims als biobased, bioafbreekbaarheid, duurzaamheid voor bioproducten niet gedefinieerd zijn en leidt tot niet onderbouwde claims van fabrikanten. De Europese commissie heeft aan Nederland gevraagd hierin met de NEN het voortouw te nemen. De NEN en de CEN worden hierbij technisch inhoudelijk ondersteund door experts van de WUR via dit project. De committee wordt ondersteund met onderzoeksactiviteiten Parallel heeft de EU een project uitgezet voor de daadwerkelijke ontwikkeling van normen voor biobased products hiervoor zijn verschillende onderzoeksactiviteiten noodzakelijk en liggen ook beleidsgerelateerde keuzes voor.

Aanpak en tijdspad

Dit project zal nauw aansluiten bij het EU traject. Het EU traject leidt tot standaardisering die moet worden vertaald in keurmerken. De resultaten uit het EU project zullen worden gebruikt om te onderzoeken of en hoe er extra activiteiten noodzakelijk zijn om de EU normering te verbinden met bijvoorbeeld duurzaam inkopen. Daarom zullen in 2013 in dit project als een pilot de CEN normen die in ontwikkeling zijn voor biobased producten worden toegepast op producten die geschikt zijn voor duurzame inkoop zoals cateringsproducten (bekers, verpakkingen en dergelijke).
Uit deze vertaling van de normen in ontwikkeling naar concrete producten onder de Nederlandse omstandigheden zal een inventarisatie worden gemaakt van nog noodzakelijke acties om de in ontwikkeling zijnde normen toe te passen voor duurzame inkoop. Tevens zullen de resultaten van dit project worden teruggekoppeld naar de technical committee belast met de normontwikkeling.

Resultaten (beoogd)

De resultaten omvatten zowel het uitdragen van het Nederlandse standpunt binnen het EU traject, waarbij gemikt moet worden op een norm die werkbaar is en stimulerend voor de biobased economy zal werken alsook het vertalen naar de EU resultaten in een advies aan de NL overheid hoe te profiteren van de norm ontwikkeling bij het stimuleren van de biobased economy.
De resultaten worden in de vorm van een eindrapport gepresenteerd en als een mondelinge presentatie bij EZ.