Project

Gevolgen van beleid ter stimulering van vlinderbloemigen

Vlinderbloemigen (Fabaceae) zijn van groot belang voor een duurzamere landbouw in Europa. Door hun vermogen tot stikstofbinding kunnen ze bemesting met stikstof deels vervangen. Ook kunnen ze de behoefte aan fosfaat verminderen en het gehalte aan organische stof in de bodem verhogen. Bovendien hebben ze een hoog eiwitgehalte en kunnen daardoor Europa minder afhankelijk maken van soja-import. Het is daarom van belang de teelt van vlinderbloemigen te bevorderen. Het project Legume Futures doet dit door onderzoek naar de teelt van vlinderbloemigen in vruchtwisselingssystemen in de akkerbouw en door het verhogen van het gehalte aan vlinderbloemigen op grasland.

Het LEI-onderdeel richt zich op mogelijke beleidsmaatregelen die deze systemen kunnen bevorderen en op de sociaal-economische effecten van die maatregelen. Dit wordt gedaan door die maatregelen als scenario's door te rekenen in het model CAPRI en door een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Producten

  • Deliverable 4.5 “Evaluation of policy instruments and impacts of legume-based agriculture at EU level”, auteurs: John Helming, Tom Kuhlman, Vincent Linderhof and Diti Oudendag.
  • Deliverable 4.6 “SCBA results and policy recommendations”, auteurs: Tom Kuhlman, Vincent Linderhof

  • Nog te leveren: hoofdstuk over legume policies in boek over vlinderbloemigen, congresbijdrage op EAAE-congres in Ljubljana (augustus), artikel over economische modellering van vlinderbloemigenteelt.