Project

Gewas-fotosyntesesensoren 2014 (KaE)

Fotosynthese is de basis voor groei en productie van een gewas. Omdat de fotosynthese heel snel reageert op veranderingen in het kasklimaat (met name licht en CO 2), is de fotosynthese heel geschikt om te monitoren of het klimaat is ingesteld naar de behoefte van de plant. Het ideale meetsysteem hiervoor zou continu een groot oppervlak kunnen meten, niet in de weg hangen, storingsvrij en niet te duur zijn. Echter, zon systeem bestaat nog niet.

Door Wageningen UR Glastuinbouw en PhenoVation zijn twee meetsystemen ontwikkeld en getest in proefkassen. De gewasfotosyntesesensor is een softsensor die de CO opname van een hele kas kan bepalen. Het bleek uit de testen dat onder omstandigheden waarin het kasklimaat stabiel is, deze monitor een goed beeld geeft van het verloop van de fotosynthese. De CropObserver is een fluorescentiesensor die een goed beeld geeft van de efficiĆ«ntie van de fotosynthese van een oppervlakte van ca. 3 x 3 m gewas. 

Publicaties