Project

Gewoonte en voedselkeuzes

Ongezonde eetgewoonten hebben een ongunstig effect op onze gezondheid. Om een gezond dieet te bevorderen, zijn tools en kennis nodig. Voedselkeuze gedrag bestaat voor een groot deel uit gewoonten. Voor doeltreffende interventies is het van belang meer te weten over hoe deze gewoonten ontstaan en hoe deze kunnen veranderen. Het project Gewoonte en voedselkeuzes richt zich op gewoonten in relatie tot gezond eten.

De consequenties van eetgewoonten

Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de rol van lange en korte termijn consequenties op het ontstaan van eetgewoonten voor volwassenen. Dit is onderzocht door middel van een online vragenlijstonderzoek onder 1500 respondenten.
Om inzicht te krijgen in eetgewoonten wordt er gekeken naar intenties en gewoontegedrag. Intenties blijken slechte voorspellers van gedrag. Gewoonte gedrag wordt onder andere beïnvloedt door situationele aspecten.
Uit onderzoek blijkt dat als bepaald eetgedrag een gewoonte is, mensen maar een klein beetje informatie nodig hebben om een keuze te maken.

Een onderscheid tussen ‘nu’ en ‘later’

Gewoonten lijken sterker gekoppeld aan directe consequenties, terwijl intenties juist sterker aan lange termijn consequenties gekoppeld zijn. Daarbij blijkt ook dat de individuele gevoeligheid voor ‘nu’ versus ‘later’ samenhang vertoont met intenties en gewoonten. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat gewoonten meer gevormd worden door consequenties in het nu. En intenties juist meer gevormd worden door consequenties voor later. Deze inzichten bieden perspectief voor beleid; focus met interventies op gewoonteverandering op de situatie in het nu, en focus met interventies gericht op intenties op de situatie in de toekomst.

Mogelijke interventies om gewoonten te veranderen

Om gewoonten te veranderen is slechts educatie niet voldoende. Richt je met een interventie op een verandering in de situatie, stimuleer bij mensen de zelfcontrole en kom zo tot een gedragsverandering.

Interventies gericht op gedragsverandering kunnen zijn:
(1) het veranderen van de situatie dat bepaalde gewoonten stimuleert
(2) het stimuleren of niet-stimuleren van gewoonten
(3) het veranderen van relevante mogelijkheden.

In de toekomst

Om meer inzicht te krijgen in de gewoonten van mensen op het gebied van voedselkeuzes kan in de toekomst verder onderzoek worden gedaan naar: inzicht in de rol van de situatie, zelfcontrole en lange en korte termijn consequenties op het ontstaan van eetgewoonten voor volwassenen en jeugd.

Publicaties