Project

Gezonde kas

Beheersing van ziekten en plagen in de glastuinbouw dient te worden geoptimaliseerd. De aanwezigheid van ziekten en plagen op tuinbouwproducten vormt een bedreiging voor bederf terwijl aanwezigheid van chemische bestrijdingsmiddelen ook voor onveilige producten zorgt.

Doelstellingen project

Ontwikkeling van producten voor diagnostische analyses, gebruikmakend van sensoren waarop biomoleculen ‘geplakt’ zijn die vroegtijdige detectie van gewasbelagers in het teeltsysteem (water, lucht, teeltsubstraat, plant) mogelijk maken.

Plan van aanpak en tijdspad

 • Ontwikkeling van een instrument dat microflora kan verzamelen uit water op een microzeef
 • Het testen van waterkwaliteit op verschillende watermonsters
 • Ontwikkeling van een instrument dat schimmelsporen kan vangen uit lucht op een microzeefje
 • Ontwikkeling van een kit voor identificatie van schimmelsporen in de lucht gebruikmakend van een microzeefje
 • Ontwikkeling, validatie en implementatie van een Luminex based kit voor serologische multiplex detectie van plantpathogene bacteriën in de kas
 • Ontwikkeling, validatie en implementatie van een Luminex based kit voor moleculaire multiplex detectie van plantpathogene bacteriën en schimmels in de kas Coordinatie.

Resultaten (beoogd)

 • Een DNA extractie kit
 • Een verslag van gevalideerde testen op waterkwaliteit, gebruikmakend van een microzeefje
 • Een validatierapport van een real time monitoring instrument voor detectie van sporen in de lucht gebruikmakend van een microzeefje
 • Kit voor serologische detectie van bacteriën in de kas, gebruikmakend van het Luminex systeem
 • Kit voor moleculaire detectie van bacteriën en schimmels in de kas, gebruikmakend van het Luminex systeem

Publicaties