Project

Gezonde melk van lokale runderrassen

Melk varieert qua samenstelling. De samenstelling van melkvet heeft een duidelijke genetische achtergrond. Ontrafeling van de genetische verschillen in melkvetzuursamenstelling kan nieuwe mogelijkheden bieden voor het behoud van lokale runderrassen

Doelstelling

Uit de projecten ‘Milk Genomics’  en ‘Melk op Maat’ blijkt dat melkvetzuursamenstelling bij runderen ook genetisch bepaald is. Meerdere onderliggende genen zijn verantwoordelijk zijn voor dit kenmerk. Als precies bekend is welke genen verantwoordelijk zijn voor verschillen tussen dieren in  vetzuursamenstelling is dit de sleutel tot het produceren van voor mensen gezondere melk.

Werkwijze

Van een viertal melkveerassen rassen (Maas-Rijn-IJssel; Groninger Blaarkop; Fries Hollands; en Jersey) zijn melkmonsters verzameld. Deze melkmonsters zijn geanalyseerd met behulp van gaschromatografie (GC) en mid-infrarood spectometry (MIR). De GC analysemethode geeft een nauwkeurige weergave van de individuele vetzuursamenstelling in de melk. De GC gegevens zijn gebruikt om de rasverschillen te schatten. Hieruit zijn reeds duidelijk significante rasverschillen naar voren gekomen. Daarnaast is er een validatie gedaan voor het gebruik van prediction equations om melkvetzuurprofielen te schatten op basis Mid-Infrared. Deze MIR analyse methode is relatief goedkoop.

Resultaten

Uit een grote database met pedigree en met Mid-Infrared profielen van melk van koeien van verschillende runderrassen in Nederland zijn rasverschillen geschat en erfelijkheidsgraden berekend.  

In de volgende fase van het onderzoek zijn wederom melk- en DNA monsters verzameld van koeien van verschillende rassen met als doel om de variatie in individuele vetzuursamenstelling in relatie tot de SNP variatie op het genoom verder te bestuderen.

Publicaties