Project

Gezonde producten in de horeca

In de horeca is productkwaliteit een belangrijke factor om te kunnen overleven, gezondheid en duurzaamheid zijn in de sector minder relevant. Deze factoren kunnen het vak wel boeiender maken. Bovendien kunnen ze concurrentievoordelen bieden.
Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) ondersteunt iedereen die leert, werkt of onderneemt in deze sector. SVH kan kennis over gezondheid en duurzaamheid integreren in de praktische informatie die zij aanbiedt aan haar doelgroep.

Dit project heeft als doel om via de reguliere kanalen van SVH het bewustzijn over gezondheid en duurzaamheid in de horeca te vergroten door het aanbieden van praktisch kennis. Hiervoor wordt een warenkennisbank met een webapplicatie ontwikkeld.

Aanpak en tijdspad

De activiteiten zijn:

  • Onderzoeken welke kennis over gezondheid en duurzaamheid een natuurlijke manier te koppelen is aan de meer technische voedselbereidingskennis.
  • Onderzoeken hoe de database ingericht moet worden zodat hij laagdrempelig is voor gebruikers en goed(koop) te onderhouden.

Resultaten

In december 2012 is de eerste versie van de website www.svhwarenkennisbank.nl online gegaan met 750 pagina’s met productcategorieën en producten. In 2013 wordt deze versie uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Daarnaast worden de producten en de kennis over de producten uitgebreid door de specialisten.