Project

Gezonde schoollunch

​Het doel van dit project is het stimuleren van gezond eetgedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd door het ontwikkelen en aanbieden van een gezonde en betaalbare schoollunch. Deze lunch is gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding en houdt rekening met de wensen van kinderen, ouders, scholen en de mogelijkheden van betrokken sectoren (zoals groente- en fruit, zuivel, bakkerij, retail en logistieke partijen).

Het voedingspatroon van kinderen in Nederland is voor verbetering vatbaar. De overgrote meerderheid van de Nederlandse kinderen eet te weinig producten uit de Schijf van Vijf; ze eten te weinig groenten, fruit en volkorenbrood en teveel ongezonde producten zoals frisdrank, zoete en zoute snacks. Dit heeft, samen met andere leefstijlfactoren, gevolgen voor de gezondheid van kinderen. Deze voedingsgerelateerde problemen doen zich relatief vaker voor bij kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische positie.

Gezonde lunch op school

Steeds meer basisscholen in Nederland gaan over op een continurooster waarbij alle kinderen op school lunchen. Dit creëert mogelijkheden om via een gezonde schoollunch gezond eetgedrag op school te stimuleren. In Nederland is het niet gebruikelijk om een gezonde lunch via school te organiseren en aan te bieden. In de literatuur is ook nog weinig bekend over de mogelijkheden en de effecten van een gezonde schoollunch. Het is tot op heden onbekend hoe een gezonde schoollunch georganiseerd kan worden in Nederland of wat het draagvlak onder kinderen, ouders en stakeholders is voor een gezonde schoollunch. Ook missen we inzichten in de effecten van een gezonde schoollunch op de voedingsinname van kinderen. Gaan kinderen gezonder eten door een schoollunch? Op deze vragen wil dit onderzoek antwoord geven.

Stimuleren gezond eetgedrag

De onderzoeksvragen richten zich op:

De studie vindt plaats op basisscholen in Lunteren, Amsterdam en Vlaardingen, in verschillende sociaaleconomische wijken en houdt rekening met verschillende culturele achtergronden in eetgewoonten (bijvoorbeeld halal). Op deze scholen wordt een half jaar een geheel verzorgde schoollunch aangeboden. Tijdens de interventie wordt er een procesevaluatie uitgevoerd die de succes- en faalfactoren in kaart brengt en zo handvatten geeft voor bredere implementatie.

Beoogde impact gezonde schoollunch:

Publicaties: