Project

Global Food Safety Partnership

Klimaatverandering, sterke bevolkingsgroei, toenemende urbanisatie, gebrek aan natuurlijkehulpbronnen zorgen voor grote uitdagingen voor de landbouw om voldoende en veilig voedsel te produceren. Nederland vraagt wereldwijd veel aandacht voor het versterken van voedselzekerheid. Voedselveiligheid is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Nederland erkent dat een publiek-private aanpak van deze problematiek de meeste kans op duurzaam succes biedt, en onderschrijft dat GFSP een geschikt platform is om de samenwerking vorm te geven. Kennis over voedselveiligheid en het beschikbaar stellen van deze kennis aan lage- enmiddeninkomenslanden is essentieel voor een duurzame productie van voedsel en het opbouw en van capaciteit in voedselveiligheidssystemen.

Klimaatverandering, sterke bevolkingsgroei, toenemende urbanisatie, gebrek aan natuurlijke hulpbronnen zorgen voor grote uitdagingen voor de landbouw om voldoende en veilig voedsel te produceren. Nederland vraagt wereldwijd veel aandacht voor het versterken van voedselzekerheid. Voedselveiligheid is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Nederland erkent dat een publiek-private aanpak van deze problematiek de meeste kans op duurzaam succes biedt, en onderschrijft dat GFSP een geschikt platform is om de samenwerking vorm te geven. Kennis over voedselveiligheid en het beschikbaar stellen van deze kennis aan lage- en middeninkomenslanden is essentieel voor een duurzame productie van voedsel en het opbouw en van capaciteit in voedselveiligheidssystemen. Nederland zal de kennis hierover inbrengen in het Global Food Safety Partnership.

 

Publicaties