Project

Global Open Data for Agriculture and Nutrition

Precisie landbouw is een technologisch concept van het verbeteren van de landbouwproductie bij een lagere externe belasting van milieu en lager gebruik van inputs (meer-met-minder). Precisielandbouw zou vooral als concept baat kunnen hebben bij het intensief gebruik van data, waarbij open data een kans biedt om meer data beschikbaar te krijgen. De toepassing van data intensieve precisie landbouw als concept zou een goede bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van productie van landbouw productie in small-holder farming systemen. Hierbij gaat het niet direct om precisie, maar om data-intensieve landbouw. Roadmap Precisielandbouw van NetherlandsSpace Office onderscheidt concepten als Mapping, Sensing, Tracking, Monitoring als mogelijke manieren van meer data-intensieve landbouw, ook in ontwikkelingslanden. Aanname is dat meer data en informatie leidt tot betere besluitvorming in de landbouw.

Precisielandbouw is sterk data-gebaseerd en data-afhankelijk: hoe meer data er is met een hoge resolutie (locatie-specificiteit), hoe makkelijker het is precisielandbouw toepassingen te ontwikkelen. Concepten als open data en satellietdata bieden kansen om tot sterkere ontwikkeling van precisielandbouw te komen, omdat ze leiden tot meer data, en in geval van satelliet data een ruimtelijke en temporele dekking. Vooral voor voedselzekerheid zou er meer mogelijk moeten zijn door de gezamenlijke aanpak van open data, precisielandbouw, remote sensing en data driven approaches. Dit project biedt bij verkenning voor een beleidstraject met internationaal leidende rol van de Nederlandse overheid om te komen tot een heldere internationale strategie voor kostenefficiƫnte investering in stimuleren van precisielandbouw, open data en satelliet data. Aanpak is ingericht als proces, waarbij de stappen in grote lijnen helder zijn, maar niet de exacte inhoud die de verschillende stappen op gaan leveren. Als uitkomst richt dit project zich op inzicht voor Nederlandse overheid/ministerie EZ in synergiewinsten mogelijkheden voor internationale samenwerking en strategische opties voor verdere actie met betrekking tot precisielandbouw, open data en remote sensing op gebied van voedselzekerheid.

Publicaties