Project

Global impact and robustness of national food security plans

Door COVID-19 weten we weer dat het mondiale voedselsysteem kwetsbaar is. Beschermende nationale voedselzekerheidsplannen moeten die kwetsbaarheid nationaal beschermen. Werkt dat ook?

Kwetsbaarheid direct meten is lastig – wie-wat-waarvoor is kwetsbaar? Met nieuw te ontwikkelen indicatoren voor de stabiliteit van voedselzekerheid, die we toepassen in modelstudies van het voedselsysteem in haar omgeving, onderzoeken we de relatie tussen voedselbeschikbaarheid, stabiliteit (kwetsbaarheid) en de impact van voedselproductie op de omgeving en de economie – en hoe nationale voedselzekerheidsplannen daar invloed op hebben.

Samenvatting

Als reactie op de COVID-19 crisis worden er protectionistische handelsmaatregelen genomen en nationale voedselzekerheidsplannen opgesteld. In de huidige verbonden wereld zal dit overal in de wereld te merken zijn, en de crisis voor de meest kwetsbare regio’s en bevolkingsgroepen versterken. Bij het verkennen van de effecten van deze plannen is het nodig om, naast voedselbeschikbaarheid ook de stabiliteit van (lokale) voedselzekerheid mee te nemen. Bovendien zijn alle andere crises die dreigen (zoals klimaatverandering, armoede, watertekorten) niet opeens verdwenen. De verkenning van de effecten van nationale voedselzekerheidsplannen zal dus ook integraal moeten zijn.

In dit project selecteren we aan nieuwe indicatoren voor de stabiliteit van voedselzekerheid. Deze indicatoren gebruiken we bij een integrale assessment van nationale voedselzekerheidsplannen met behulp van de modellen LPJml|MagnetGRID|Magnet. Gezamenlijk maken deze modellen ruimtelijk expliciete projecties van de verweven ontwikkeling van de vraag naar voedsel, handelsstromen, opbrengsten, landgebruik & landgebruiksverandering, en het watergebruik onder scenariocondities. Door deze projecties te evalueren met oog op de stabiliteit van de toekomstige situatie kunnen we inschatten hoe verschillende types crises (lokale plagen, droogte, instortende economieën, een burgeroorlog of een pandemie).

In 2021 zullen we verschillende beleidsscenario’s van de implementatie van nationale voedselzekerheidsplannen ontwikkelen. Door vanuit deze scenario’s de ontwikkeling van het voedselsysteem te projecteren zullen we de trade offs en synergiën tussen (nationale) voedselbeschikbaarheid, stabiliteit en de impact van het voedselsysteem op de omgeving en de economie (elders) onderzoeken.

Publicaties