Project

Governance of Evidence

Beleid en besluitvorming zijn volgens evidence based policy-principes gebaseerd op objectief en (wetenschappelijk) gevalideerd bewijs. Er is echter groeiend inzicht dat andere soorten informatie en informatiebronnen belangrijk zijn om een compleet beeld te creëren van een vraagstuk en de context.

Dit nieuwe 'bewijs' wordt steeds vaker mogelijk gemaakt door ontwikkelingen in ICT en nieuwe vormen van dataverzameling, zoals in Citizen Science. Maar ook kwalitatieve informatie dient een rol te krijgen in beleidsprocessen.

In dit thema onderzoeken we in hoeverre andere soorten informatie nu een rol spelen in natuurbeleid, hoe betrokkenen hier tegenover staan, en hoe in het proces van beleidvorming ruimte kan worden gemaakt voor nieuwe vormen van 'evidence'.

Publicaties